ธนาสิทธิ์พาณิชย์ เพื่อคุณภาพที่ดี ในงานก่อสร้าง

ธนาสิทธิ์พาณิชย์

ธนาสิทธิ์พาณิชย์ ก่อตั้งในปี 2520 เพื่อจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยได้ขยายตัวทั้งในส่วนของการเป็นผู้ค้าวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างทั้งงานในภาครัฐและเอกชน
ผลการดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี จากจุดแข็งที่มีทั้งในฐานะของผู้ค้าวัสดุก่อสร้างและฐานะของผู้รับเหมาก่อสร้างได้ผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจรวมทั้งวิกฤตการณ์การขาดแคลนแรงงานและวัสดุก่อสร้างมาทุกช่วง แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าและผู้ว่าจ้าง
ธนาสิทธิ์พาณิชย์ อยู่ในสถานะทั้งผู้ค้าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้างในเวลาเดียวกัน รวมทั้งประสบการณ์ในการทำงานของผู้บริหารรวมทั้งสถานะทางการเงิน จะมีส่วนช่วยในการดำเนินงานให้โครงการของท่านประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประสบการณ์ของเรา

อาคารหอพักนักศึกษา 5 ชั้น

อาคารหอพักนักศึกษา 5 ชั้น ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี ระยะเวลาดำ ...

บ้านเดี่ยว คุณสุทัศน์ ชัยสังฆะ

โครงการ อาคารที่พักอาศัย(บ้านเดี่ยว) คุณสุทัศน์ ชัยสังฆะ ซอยผู้ใหญ่ผิน ลาดพร้าว 101 ...

โครงการบ้านคุณเอกสิทธิ์

โครงการบ้านคุณเอกสิทธิ์ ชัยสารเสรี ซอยผู้ใหญ่เอิบ - คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ 800 ตารางเมต ...

ป้อมยามทางเข้าโครงการอารียาชบา

ป้อมยามทางเข้าโครงการอารียาชบา ป้อมยามโชว์หลังคาโครงเหล็กรูปโดม และน้ำพุ รวมทั้งมี ห้องน้ำ ...

อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โรงเรียนพิศาลธรรมพาที

อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โรงเรียนพิศาลธรรมพาที อำเภอบางเลน จังหวัดนนทบุรี ระยะเวลาดำเนินการ 190 วัน ...

อาคารที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว)

อาคารที่พักอาศัย (บ้านเดี่ยว) คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น Phase B แปลงที่ B14 จำนวน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้น ...


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

ธนาสิทธิ์พาณิชย์

รถเครนล้อยาง 4 ล้อ ขนาด 25 ตัน

 รถเครน 25 ตัน 4 ล้อ เหมาะสำหรับงานในโครงการก่อสร้าง สามารถเข้าทำงานได้คล่องตัวกว่า รถเครน 10 ล้อหรือ 12 ล้อ 

รถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน ยกสูง 3 เมตร TOYOTA

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถเฮี๊ยบ

รถเฮี๊ยบหรือรถบรรทุก 10 ล้อ ติดเครน 3 ตัน

รถเฮี๊ยบ

รถเฮี๊ยบ 6 ล้อ ติดเครน 2 ตัน