ธนาสิทธิ์พาณิชย์ เพื่อคุณภาพที่ดี ในงานก่อสร้าง

ธนาสิทธิ์พาณิชย์

ธนาสิทธิ์พาณิชย์ ก่อตั้งในปี 2520 เพื่อจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยได้ขยายตัวทั้งในส่วนของการเป็นผู้ค้าวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างทั้งงานในภาครัฐและเอกชน
ผลการดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี จากจุดแข็งที่มีทั้งในฐานะของผู้ค้าวัสดุก่อสร้างและฐานะของผู้รับเหมาก่อสร้างได้ผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจรวมทั้งวิกฤตการณ์การขาดแคลนแรงงานและวัสดุก่อสร้างมาทุกช่วง แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้าและผู้ว่าจ้าง
ธนาสิทธิ์พาณิชย์ อยู่ในสถานะทั้งผู้ค้าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้างในเวลาเดียวกัน รวมทั้งประสบการณ์ในการทำงานของผู้บริหารรวมทั้งสถานะทางการเงิน จะมีส่วนช่วยในการดำเนินงานให้โครงการของท่านประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

ประสบการณ์ของเรา

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 หลัง ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดน ...

ป้อมยามทางเข้าโครงการอารียาชบา

ป้อมยามทางเข้าโครงการอารียาชบา ป้อมยามโชว์หลังคาโครงเหล็กรูปโดม และน้ำพุ รวมทั้งมี ห้องน้ำ ...

งานปรับปรุงก่อสร้างอาคาร

งานปรับปรุงก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ลาดหลุมแก้ว เจ ...

อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โรงเรียนพิศาลธรรมพาที

อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โรงเรียนพิศาลธรรมพาที อำเภอบางเลน จังหวัดนนทบุรี ระยะเวลาดำเนินการ 190 วัน ...

ป้ายโครงการด้านหน้าทางเข้าโครงการอารียาชบา

ป้ายโครงการด้านหน้าทางเข้าโครงการอารียาชบา บุหินทรายสีเขียว,สีเหลืองและกรุกระเบื้อง ไกรก ...

โครงการอาคารที่พักอาศัยคอนกกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น

โครงการอาคารที่พักอาศัยคอนกกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น ซอยรามคำแหง 50 เจ้าของโครงการ : คุณทัศนีย์ คันธจัน ...


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

ธนาสิทธิ์พาณิชย์

รถเครนล้อยาง 4 ล้อ ขนาด 25 ตัน

 รถเครน 25 ตัน 4 ล้อ เหมาะสำหรับงานในโครงการก่อสร้าง สามารถเข้าทำงานได้คล่องตัวกว่า รถเครน 10 ล้อหรือ 12 ล้อ 

รถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน ยกสูง 3 เมตร TOYOTA

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถเฮี๊ยบ

รถเฮี๊ยบหรือรถบรรทุก 10 ล้อ ติดเครน 3 ตัน

รถเฮี๊ยบ

รถเฮี๊ยบ 6 ล้อ ติดเครน 2 ตัน